Osmanlı Merkez Teşkilatı

18 Ocak 2018 guven 0

OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI SARAY HÜKÜMDAR DİVAN-I HUMAYUN 1. SARAY Saray ; birun , haremi humayun ve enderundan oluşur. Sarayın personel ve yönetimine veziriazamdan bağımsız kapıağası […]

II. Beyazıd ( 1481 – 1512 )

11 Ocak 2018 guven 0

II. BEYAZID ( 1481- 1512 ) Hükümdarlığını kabul etmeyen cem sultan olayıyla uğraşmış ve cem sultan bursayı alarak adına hutbe okutup para basmıştır . Beyazıda […]

Ömer Hayyam ( 1048 – 1131 )

10 Ocak 2018 guven 0

Başta İran olmak üzere doğu edebiyatında tanınmış rubai türünün kurucusudur. Tek uğraşı rubai olmayan Ömer Hayyam ayrıca astronomi , bilim adamı ve filozof da sayılır […]

II. Mehmet ( Fatih ) ( 1451 – 1481 )

10 Ocak 2018 guven 0

II. MEHMET ( 1451-1481 ) : Bizansın başında imparator XI. Konstantin Palaiologos  bulunmaktadır. İstanbulun fethiyle fatih ünvanı ve Kayser-i rum ünvanlarını almıştır. İstanbulun fethinde ; ishak paşa […]

II. Murat ( 1421 -1451 )

9 Ocak 2018 guven 0

II. MURAT ( 1421 -1451 ) Mustafa çelebi isyanıyla uğraşmıştır ( bastırıldı ) İzladi derbent savaşı sonucu Edirne segedin anlaşması imzalanmış( 1444 ) balkan güvenliği […]

I . Mehmet Çelebi ( 1413 – 1421 )

8 Ocak 2018 guven 0

I. MEHMET ÇELEBİ ( 1413 -1421 ) Osmanlının 2.kurucusu olarak kabul edilir Fetret devrini sonlandırıp türk siyasi birliğinin sağlanması yönündeki adımları sayesinde . Çamurluova muharebesiyle […]

Orhan Bey ( 1326 – 1362 )

6 Ocak 2018 guven 0

ORHAN BEY ( 1326 -1362 ) Alaaddin bey onun hükümdarlığını tereddütsüz tanımış veziri olmuştur. (İlk veziriazam ) Osmanlının ilk siyasi ve idari kurumlarının kurucusudur. Bursa […]

I. Osman ( Osman Bey) ( 1299 -1326 )

5 Ocak 2018 guven 0

Annesi hayma hatundur. Bozokların kayı koluna mensuptur ( gün-han ) Alaaddin keykubat döneminde ilk olarak Ankara yakınlarındaki karacadağ yöresine daha sonra bizansa baskı kurmak için […]

Osmanlı Kuruluşuyla İlgili Tezler

4 Ocak 2018 guven 0

GİBBONS : Osmanlı imparatorluğunun kuruluşu adlı eserinde ; Osmanlıların gerçekte Müslümanlığı kabul etmiş rum ve balkan kökenli Slavlarla Türklerin kaynaşmasından oluşan yeni bir ırk olduğunu […]

Kast Sistemi Nedir ?

3 Ocak 2018 guven 0

 KAST SİSTEMİ Belirli bir soydan gelenlerin kapalı bir grupta tutulduğu sistemdir . Bu sistem hindistanda ortaya çıkmıştır . Ari ırkı kendi soyunu konumunu korumak amacıyla […]

Osmanlı Tarihine Giriş Kavramlar

3 Ocak 2018 guven 0

Fütüvvet : cömertlik üzerine kurulmuş dini özellikte esnaf teşkilatıdır. Amanname : gayrimüslimlerin güvenlik içinde olduklarını bildiren belge Hirfet : küçük el sanatlarına verilen genel isim […]