Anasayfa
 • Çin kaynaklarında juan juan Göktürklerde apar diye geçer .
 • en ünlü hükümdarı bayan kağandır. ( kurucusu )
 • Karaim Türklerinin atalarıdır
 • Hem asyada hem avrupada devlet kurmuşlardır
 • Devlet adamlarının ölüleri deriye sarılarak lahit içinde defnedilmişlerdir.
  • Ölümden sonraki hayata inanmışlardır.
 • Tarihte ilk defa macaristanda siyasi bir güç oluşturmuşlardır
 • İstanbulu kuşatan ilk Türk devletidir . yaklaşık 10 yıl sonra sasanilerle beraber istanbulu kuşatmışlardır.
 • Slavları ve Rusları ordu düzeni ve devlet örgütlenmesi açısından etkilemişlerdir.
 • Üzengi kullanımı avrupaya taşımışlardır.
 • Franklar tarafından yıkılmışlardır.
 • Hristiyanlığı kabul ederek benliklerini kaybetmiş ve Slavlaşmışlardır.
  • Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk türk devletidir.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anasayfa
İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa
Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa
Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …