Uygurlar ( 745 – 840 ) ( Ötüken )

Anasayfa

 

 • Uygur akraba müttefik anlamına gelir. ( 9 Aile )
  • Göktürkleri yıkmak için Karluk ve basmil topluluklarınıyla işbirliğine girmişler ve daha sonra bu topluluklar da hakimiyet altına alınmışıt.
   • Böylece Aile birliği 11 ‘e yükselmiştir .
  • Çin kaynaklarında Uygur kelimesi şahin gibi dolaşan anlamına gelir
  • Kutluk bilge kül kağan tarafından kuruldu.
  • Hareketli matbaayı kullandılar
  • Orta oyunu oluşturdular
   • Türk tiyatrosunun temelini oluşturdular.
  • Bögü kağan zamanında maniheizmi kabul etmişlerdir.
   • Mani bir ressamdır.
   • Bu dinin etkisiyle hükümdarlarına Ay ünvanını verdiler.
   • Bögü kağanın bu dini kabul etmesinde halkının yerleşik hayatı ve dolayısıyla refahı yaşamalarını istemesidir.
   • Arap seyyah Tamim ibn bahr 821 yılında ordu balık’ı ziyaret etmiş ve 2 inançtan bahsetmiştir ( maniheizm ve göktanrı )
   • Ötükende tarım yapılmadığından karabalsagun ‘a merkezi taşıdılar.
    • İlk üretilen darı’dır. ( mısır )
   • Turfan Uygurları mogolları kültürel yönden etkilemişlerdir.
    • Turfan Uygurları tahta geçme hukukunu yazılı belgelere dayandırımışlardır.
   • Tapınaklarına burkan adı verilir.
   • Örgün eğitimi oluşturdular.
   • Yerleşik kültürün görüldüğü ilk başkent ordubalig ’tır.
    • Kurdukları başlıca diğer şehirler : idikut , turfan , karahoça , beşbalık.
   • Moğolların Türkleşmesinde etkilidirler
    • Moğollar Uygurlara benim öğretmenim demişlerdir.
   • Kırgız baskısıyla yıkılmışlardır.
   • Karabalsagun ve sine uşi yazıtları uygurlara aittir.
   • Diğer anıtlar :
    • Sekiz yülmek
    • altun yaruk
     • Çinceden Uygur Türkçesine çeviridir
     • Buda dinine ait ahlaki değerler anlatılmaktadır
    • taryat ve iki kardeş hikayesi .
    • karahoça ve turfan kazılarında Uygur kütüphanelerinden yazma eserler bulunmuştur.
    • Uygurların mimari özellikleri Selçukluların ve Osmanlıların külliye yapısını etkilemiştir.
    • Fresko , duvar resimleri ve minyatür’ü diğer türk devletlerinden farklı olarak geliştirmişlerdir.

NOT : Uygur alfabesini ( 18 harf ) karahanlılar, Tibet , hint , Moğollar kullanmışlardır.NOT : Uygur yazısını çözen prof. Müller olmuştur.

 

 

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anasayfa
İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa
Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa
Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …