Güncel Bilgiler

Plastik para uygulamasına geçen ilk ülke kanada'dır . Birleşmiş Milletler fikrini ilkkez ortaya koyan ve ...

Sanayi Devrimi

Sanayi devriminin  bayrağını ilk olarak ingiltere kaldırmıştır. sanayi devrimi  hammadde ihtiyacını...

Reform

Islahat , yeniden şekil verme düzenleme anlamlarına gelir (ilk almanyada çıkmıştır) 16.  yy ‘da...

Rönesans

15 ve 16. yy’larda avrupada antik kültürün etkisiyle edebiyat , bilim , sanatta meydana gelen değişimlere...

Hümanizm

14. yy’da eskiçağ yunan eserlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkmıştır . Kişinin kendini...
Sayfa 1 / 4