Fransız İhtilali ( 1789 )

30 Aralık 2017 guven 0

Dönemin Fransız kralı 16.  Loui’dir. Eta generaux meclisini toplayınca isyan çıkmıştır. Yeni vergilerin halka dayatılması isyanın başlıca sebebidir. Temel sebebi sınıf farklılıklarıdır. Papalık ve soylular […]

Amerika ‘nın Kurulması

29 Aralık 2017 guven 0

İngiltere Yedi yıl savaşlarını kazanmasına rağmen ekonomisi bozulmuştur . savaşın uzun sürmesi , hastalık , kriz , büyük bir askeri gücün kaybı ve silah sorunu […]

Yedi Yıl Savaşları ( 1756 – 1763 )

28 Aralık 2017 guven 0

İngiltere ve fransa ‘nın birbirlerine karşı başlattığı üstünlük mücadelesi sebebiyle başlamıştır . Avusturya ve Rusya fransanın yanında Prusya ise ingiltere’ nin yanında yer aldı . […]

Güncel Bilgiler

28 Aralık 2017 guven 0

Tarihi değeri sebebiyle SUDAN ‘dan restore edilmek ve eski önemini kazanması için istenilen ada SEVAKİN adasıdır . ( Sevakin adası yavuz sultan selimin mısır seferi […]

Otuz Yıl Savaşları ( 1616 – 1648 )

28 Aralık 2017 guven 0

Kutsal roma germen imparatorluğunun Ferdinand ‘ın mezhep birliğini sağlamak ve Protestanları ortadan kaldırmak için prenslere saldırmasıyla başlamıştır Bu savaşlar ilk olarak almanyanın Bohemya bölgesinde başlamıştır […]

Sanayi Devrimi

28 Aralık 2017 guven 0

Sanayi devriminin  bayrağını ilk olarak ingiltere kaldırmıştır. sanayi devrimi  hammadde ihtiyacını doğurmuş ve bu da bu ülkeleri sömürgeciliğe yöneltmiştir . Sanayi devriminin ilk ham maddesi […]

Reform

26 Aralık 2017 guven 0

Islahat , yeniden şekil verme düzenleme anlamlarına gelir (ilk almanyada çıkmıştır) 16.  yy ‘da Katolik dünyasının bozulması, dini amacından uzaklaşması üzerine tepkiler ve ardından yeni […]

9. Sınıf Tarih I. Dönem II. Yazılı Sınavı ( Örnek 2 )

23 Aralık 2017 guven 0

ADI :                                         …………………………… ….. LİSESİ SOYADI :                                 9. SINIF TARİH  I. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI NO :                            SINIFI :                     SORULAR   1 – Aşağıda verilen […]

Rönesans

23 Aralık 2017 guven 0

15 ve 16. yy’larda avrupada antik kültürün etkisiyle edebiyat , bilim , sanatta meydana gelen değişimlere denir ( yeniden doğuş ) Osmanlıyı dolaylı olarak olumsuz […]

Hümanizm

23 Aralık 2017 guven 0

14. yy’da eskiçağ yunan eserlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkmıştır . Kişinin kendini tanımasını özgür düşünmesini esas alır. Skolastik düşüncenin zayıflamasında etkili olmuştur . Rönesans ve […]

Coğrafi Keşifler

22 Aralık 2017 guven 0

Özellikle pusulanın bulunması coğrafi keşiflerin başlamasında etkili olmuştur. Bu keşiflere ispanyollar ve portekizler öncelik etmiştir . 15 ve 16. yy’larda yeni kıtalar bulundu . Yeni […]

Pusulanın İcadı ve Gemicilik Sanatının ilerlemesi

22 Aralık 2017 guven 0

İlkkez Çinlilerce kullanılan pusula Avrupalılara haçlı seferleriyle geçti Denizlerde pusulanın kullanılmasıyla İspanyol ve Portekizler okyanusa dayanıklı gemiler yapmışlardır Coğrafi keşiflerin başlamasına sebep olmuştur . okyanuslarda […]

Barutun Ateşli Silahlarda Kullanılması

21 Aralık 2017 guven 0

Çinlilerden Türklere Türklerden Araplara ve bizansa geçmiştir . Çinliler bunu silah amaçlı kullanmamışlardır . Daha çok eğlence ve şenlik amaçlı kullanmışlardır . Avrupalıların barutu tanımaları […]

İslam Tarihi Notlar

21 Aralık 2017 guven 0

Hazreti MUHAMMET ( sav ) Mute savaşına katılmamıştır . Kuranın çoğaltılması HZ. OSMAN döneminde olmuştur . Kubbet’ül İslam denilen yer ahlattır . Talas savaşından sonra […]