Anasayfa
 • kubrat tarafından kuruldu .
 • kubratın ölümünden sonra hazarlar tarafından yıkıldı ve ikiye ayrıldı

 

TUNA BULGARLARI:

 • Kurucusu asparuhtur ( kubratın oğlu )
 • Kurum han zamanında bizansı kuşattılar ( Avarlardan sonra bizansı kuşatan ikinci türk kavmidir).
  • ‘’Altın mızrağını yaldızlı kapıya saplamak ‘’istemiştir başarılı olamamıştır.
 • Boris han zamanında hristiyanlığı kabul etmeleri sonucu milli benliklerini kaybettiler.
 • Simeon döneminden sonra çar ünvanını kullanmaya başlamışlardır.
  • Bu ünvanı kullanan ilk ve tek türk devletidir.
 • Hristiyan oldukları için Emevi’lerin istanbul’u kuşatmaları sırasında bizansın yanında yer almışlardır
 • Kurultaylarına Millet meclisi denir

 

İTİL ( VOLGA ) BULGARLARI :

 • İlk Müslüman türk devletidir.
  • Bu bilgi daha önce Karahanlılar için kullanılırken araştırmalara göre itil bulgarları daha öncesinden Müslüman olmuşlardır.
   • sınavda sizi düşürmek için ilk Müslüman olan büyük devlet derse karahanlıları işaretleyebilirsiniz.
 • Başlangıçta hazar hakanlığına bağlı kaldılar
 • Abbasilerle diplomatik ilişkiler kurmuşlar ve islamiyeti öğrenmek amacıyla heyet istemişlerdir ( ibn-i fadlan bu heyetin içindedir – halife ek – muktedir tarafından görevlendirilmiştir. )
  • Eseri : rihle seyahatnamesi .
 • Almış han zamanında Müslüman oldular.
 • 1236 ‘da Moğol hakimiyetine girdiler.
 • Altınorda devletinin yıkılmasıyla oluşan kazan hanlığının esas kitlesini oluştururlar.
 • 1237 de altın orda devleti tarafından yıkıldılar.
Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anasayfa
İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa
Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa
Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …