Anasayfa

 

 • Hazarlarla Müslüman Araplar arasındaki ilk savaşlar hz. Osman dönemine denk gelir.
 • Türklerde İlk ücretli askerlik hazarlarda görülür.
 • Kağan semboliktir. Devlet idaresinin kontrolü Beydedir .
 • Çifte krallık sistemi uygulanır.
 • Kürk yolunu kullanarak zenginleşmişlerdir.
 • Haz : Müslüman yöneticilere verilen isimdir.
 • Hazarın kelime anlamı barıştır.
 • Kurultaylarına ihtiyarlar meclisi denir.
 • Bizans – sasani savaşlarında bizansın yanında yer almışlardır.
 • Peçenek akınlarıyla zayıflayan hazarlar , Ruslar tarafından yıkılmışlardır.
  • Rus prenslikleri hazarların devlet ve 22 ordu teşkilatını örnek almışlardır.

İbranice metinler de görülür

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anasayfa
İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa
Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa
Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …