Anasayfa
 • 840 yılında ötükeni alarak Uygur devletine son verdiler.
 • Buradaki türk nufusun azalmasına sebep oldular
 • 1207 de cengizhan tarafından yıkılarak bugünkü Moğolistan kurulmuş oldu.
 • cengizhana bağlanan ilk türk kavmidir .
 • ölülerini yakan tek türk topluluğudur.
 • Dünya tarihinde milletlerarası yarışma düzenleyen ilk devlettir.
 • dünyanın en uzun destanı olan manas destanına sahiptirler
  • destanı derleyen radloff olmuştur.
  • Canlı destan özelliklerini gösterir
 • Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir
  • Gabriloviç milescu batıda bu yazıtlardan bahseden ilk kişi olmuştur. Daha sonra nicolaes witsen bu yazıtlardan bahsetmiştir.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anasayfa
İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa
Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa
Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …