Anasayfa
 • Göktürklerin yıkılmasından sonra 630da bağımsızlıklarını ilan ettiler.
 • Baga Tarkan tarafından kurulan Türgişler kendi adlarına para bastırdılar.
 • Göktürklerin kurulmasından sonra yeniden Göktürk egemenliğine girdiler
 • Göktürklerin son dönemlerine doğru yeniden bağımsız oldular
 • Vak’at’üs –sib savaşı ( geçit savaşı ) n’da emevilere darbe vuruldu.
  • Orta asyanın Arapların eline geçmesini engellediler. Ardından yapılan
 • Haristan savaşında türgişler ( su-lu kağan ) ağır kayıplar verdi. ( halife hişam )
  • Cüzcan hükümdarının Arapların yanında tavır alması sonucu yenildi. ( 737 )
 • Karluklar tarafından yıkıldılar.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anasayfa
İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa
Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa
Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …