Anasayfa
 • Göktürklere bağlı yaşadılar
 • Hükümdarları atasagun ünvanı taşımaktadır.
 • Üç kabile yabguluğu ünvanları vardır.
  • sebebi üç kabile birleşiminden kaynaklık birlik olmasıdır
 • Göktürklerin yıkılmasında etkin rol oynadılar ( Karluk-basmil ve Uygur ittifakı )
 • 766 da türgişlerin siyasi varlıklarına son verdiler.
 • İslamiyeti kabul eden ilk türk topluluğudur. ( Talaş savaşı – atlık savaşı )
  • Abbasiler dönemi ( Abbasilerin başında kurucusu ebul Abbas Abdullah var )
  • Emeviler döneminde geçmemelerinin nedeni mevali potikasıdır.
 • ilk Müslüman türk devleti olan karahanlıların kurulmasında etkin rol oynadılar.
 • Cengizhana itaat eden ilk Müslüman türk topluluğu olmuşlardır.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anasayfa
İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa
Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa
Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …