Anasayfa
 • Bilinen ilk türk boyu’dur.
 • Bozkırın kuyumcuları
  • Madende ilerlemeleri
  • Gümüş altın işçiliğinde ileri gitmişlerdir.
  • İlk hayvan üslubları görülür.
   • Yaptıkları sanat eserlerini hayvan resimleriyle süslemişlerdir.
  • İlk kadın hükümdarlardan thomrise hatun
  • Amazon savaşçıları ( kadın )
  • At koşum takımları , üzengi yapmışlardır.
  • doğu kaynaklarında saka batı kaynaklarında İskit olarak geçmektedir.
  • iskit kurganlarında çıkan eserler medeniyette ileri olduklarını göstermiştir.
  • Heredota göre çok medeni bir milletti.
  • İskitlerin ünlü komutanı alp er tunga İranlıların ünlü destanı şehnameye konu olmuştur. Alp er tunga ( afresiyap) İran hükümdarı keyhüsrev’e yenilmesi üzerine kimeklere sığınır.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anasayfa
İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa
Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa
Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …