Anasayfa
 • AMİL : Eyaletlerde vergi toplar
 • EMİRÜL ÜMERA : Ordu komutanı
 • KAPAN ( BEDESTEN ) : Çarşı , Pazar yeri
 • NAİP : Vekil
 • NEVBET : Davul ( hükümdarlık sembolü )
 • TEZHİP : Süsleme sanatı
 • HACİP : Hükümdar ve vezirden sonraki en yetkili devlet adamıdır. Hem saray görevlisidir hem de devlet görevlisidir. ( * ) .
  • Halk ile hükümdar arasında köprü görevindedir. Divanı mezalime konu gelmeden önce durumun ciddiyetine göre sultanın karşısına çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verir.
 • EMİR-İ ÇEŞNİGİR :Hükümdarın yiyeceklerinden sorumludur
 • EMİR-İ AHUR : Hükümdarın atları ve araydaki diğer hayvanlardan sorumludur
 • EMİR-İ ALEM : Devletin bayrağını taşımakla görevlidir
 • EMİR-İ ŞİKAR : Hükümdarın av işleriyle ilgilenir
 • CAMEDAR : Hükümdar ve ailesinin giyim kuşamından sorumludur
 • EMİR-İ CANDAR : Sarayı korumakla görevlidir ve saray muhafızlarının başıdır
 • HANSALAR : Saray mutfağından sorumlu kişilerdir
 • EMİR-İ MECLİS : Hükümdarın ziyafetlerini hazırlayan ve teşrifatçılık yapan kişidir
 • SERHENK : Törenlerde ve sultanın seyahatlerinde yol düzenini sağlayan kişidir
 • TAŞTDAR (ABDAR ) : Hükümdarın temizlik işlerinden sorumlu kişidir. (*)
 • AMİD : Sancakların yönetiminden sorumlu sivil yöneticidir
 • AMİL : Vilayetlerin vergilerini toplamakla görevlidir
 • MUHTESİP : Ticari hayatı düzenleyen kişidir
 • BİSTEGANİ : Selçuklularda gulam ordusunun aldığı maaştır .
 • mütevveli : Vakıfların işleyişini denetleyen görevli
 • Muhassıl : idarecileri denetleyen görevli.
 • Haşer : Selçuklularda ücretli askerlere verilen isim
 • Gaziyan : Selçuklularda gönüllü askerlere verilen isim
 • Tacir-i mütemekkin : Malın ucuz olduğu dönemde malı satın alarak depolayan tüccarlardır.
 • Sikke tecdidi : Yeni gelen padişah ya da sultanın sikkeleri yeniletmesi işlemidir.
 • Vezzan : Paraların altın veya gümüş ayarını yapan kişilerdir.
 • Ehli hiref : Zanaatkarlar birliği

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anasayfa
İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa
Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa
Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …