Anasayfa
 • Yusuf has hacip : kutadgu bilig (tamgaç bugrahana sunulmuş)
  • Bilinen 3 Nüshası vardır .
  • Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
  • Yazarı bilinen ilk türk İslam eseridir.
  • 4 soyut kavram üzerinde durulmuştur.
   • Kün togdı: hükümdar – kanun – adalet
   • Ay toldı : mutluluk – saadet
   • Odgurmuş : akıbet – hayatın sonu
   • Ögdülmiş : akıl – zeka
  • Ahmet yesevi : divan-ı hikmet ( ilk türk mutasavvıf )
   • Akadi adlı eserinde islamiyetin esasları üzerinde durur.
   • Mezarını bulup yaptıran timurdur.
  • Edip Ahmet yükneki : atabetül hakayık (hakaniye lehçesiyle yazılmıştır)
   • Bilim dünyasına kazandıran necip asım olmuştur.
   • Muhammet dat sipehsalara sunuldu
  • Kaşgarlı Mahmut : divan-ı lugatit türk (el muktedi billaha sunulmuştur ) bu eseri ali emiri pazarda bulmuştur. ( ilk dünya haritası yer alır )
   • Eserde alp er tungha’dan da bahseder.
   • Arapça yazılmıştır.
   • Çin seddini zülkarneyn Seddi , çin halkını da yecüc- mecüc olarak yazmıştır.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anasayfa
İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa
Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa
Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …