9. Sınıf I. Dönem II. Yazılı sınavı ( örnek 1 )

ADI :                                         …………………………… ….. LİSESİ

SOYADI :                                 9. SINIF TARİH  I. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

NO :                            SINIFI :                    

SORULAR

 

 

1 – Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıkları arasında sayılamaz ?

A ) Sümerler

B ) Akadlar

C ) Asurlar

D ) Babiller

E ) Hititler

 

2- mısır uygarlığında hükümdara verilen isim nedir ?

A) Halife

B ) Melik

C ) Firavun

D ) Polis

E ) Patesi

 

3 – Bizlere miras olarak yazıyı bırakan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Hititler

B ) Urartular

C ) Sümerler

D ) Babiller

E ) Akadlar

 

4 – Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma olan kadeş antlaşması hangi uygarlıklar arasında imzalanmıştır ?

A ) Hitit – Asur

B ) Asur – Sümer

C ) Hitit – Mısır

D ) Babil – Elam

E ) Lidya – Sümer

 

5 – Tarihte Parayı kullanan ve bunu bize miras olarak bırakan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Urartular

B ) Hititler

C ) Babiller

D ) Lidyalılar

E ) Asurlular

 

6 – Dicle ve Fırat nehri arasındaki bölgeye ………………………….  denir .

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ? 

A) Mısır

B ) Babil

C) Orta asya

D) Mezopotamya

E) Maveraünnehir

 

7- Site , Patesi , ziggurat , uruk , ensi gibi kavramlar aşağıdaki hangi uygarlıkta karşımıza çıkar ?

A ) Asur

B ) Babil

C ) Hitit

D ) Elam

E ) Sümer

 

8- Büyük iskenderin büyük seferleri sonucu doğu medeniyetiyle batı medeniyetini kaynaştırmayı hedeflediği ve yeni bir uygarlık yaratmayı düşündüğü kültür aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Helenizim

B  )  Hümanizm

C ) Roma

D ) Rönesans

E ) İskenderizm

 

9- Mısırlılarda birbirinden ayrı şehirlere ne ad verilirdi ?

A) Site

B ) Polis

C ) Nom

D ) Patesi

E ) Fibula

 

10 – Tarihte ilk kütüphaneyi aşağıdaki devletlerden hangisi oluşturmuştur ?

A ) Hitit

B ) Frigler

C ) Urartu

D ) Sümerler

E ) Asurlar

 

11 –  …………………… Uygarlığı günümüzdeki Avrupa hukukunun temelini oluşturan 12 levha kanunlarını oluşturmuşlardır .

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki uygarlıklardan hangisi getirilmelidir ?

A ) İbraniler

B ) Babiller

C ) Hint Medeniyeti

D ) Mısırlılar

E ) Romalılar

 

12- ……………………………….  Dünyanın 7 harikasından biridir . Hükümdarın karısına özel yaptırdığı bu eser Mezopotamyada bulunmaktadır .

Yukarıda özellikleri verilen önemli eser Aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Agustus tapınağı

B ) Yerebatan sarnıcı

C) Ayasofya

D) Babilin Asma bahçeleri

E) Tac mahal

 

13 – Anallar ( yıllıklar ) ………………………….. devletinde tanrılara hesap vermek için oluşturulan yazılardır.

A ) Sümer

B ) Hitit

C ) Asur

D ) Urartu

E ) Frig

 

14 – Hindistanda oluşan ve toplumu keskin çizgilerle bölen sisteme ne ad verilir ?

A ) Veda

B ) Racalık

C ) Ari

D ) Südra

E ) Kast

 

15 – Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıkları arasında sayılmaz ?

A ) Hititler

B ) Urartular

C ) Lidyalılar

D ) Frigyalılar

E ) Elamlılar

 

16 –  Tarihte tek tanrılı dine inanan ilk uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Sümerler

B ) Urartular

C ) Babiller

D ) İbraniler

E ) Frigyalılar

 

17- Tarihte ilk düzenli orduyu kurarak mezopotamyanın tamamına yakınını alan ve ilk imparatorluğu kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Asurlular

B ) Babilliler

C ) Sümerler

D ) Akadlar

E ) Elamlar

 

18 – Asurlular ticaretle uğraşmışlardır . ticaret yaptığı yerler sadece yaşadıkları mezopotamyayla sınırlı kalmamış anadoluya da gelmişlerdir . geldikleri bu bölgelerde Pazar yeri oluşturarak ürünlerini satmışlardır .

Yukarıdaki bilgilere göre Asurluların oluşturmuş oldukları bu Pazar yerlerine ne ad verilir ?

A ) Fibula

B ) Patesi

C  ) Nom

D ) Site

E ) Karum

 

19-  Babillerde ünlü rüyasını anlatan adam kimdir ?

A ) Hammurabi

B ) Kral Sargon

C ) Tavanna

D ) Nabukadnezar

E ) Ramses

 

20 – Aşağıdaki devlet ve başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır  ?

A ) Asurlular – Ninova

B ) Babilliler – babil

C ) Sümerler – Lağaş

D ) Akadlar – Agade

E ) Elamlar – Sus

 

Her soru 5 puan , Süreniz 40 Dakikadır . Başarılar dilerim .

Tarih Öğretmeni                                    Müdür Bey

……………………………

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir