Son Mebusan Meclisi ( 12 Ocak 1920 )

SON MEBUSAN MECLİSİ 

  • Mustafa Kemal Mecliste ( Erzurum mebusu ) :
    • Mudafa-i hukuk grubunun oluşturulmasını
      • Mudafa-i hukuk yerine felahı vatan grubu oluşturuldu.
        • Başkan olarak rauf Orbay seçilmiştir.
      • Kendisinin meclis başkanı seçilmesini .
        • Amaç meclisi ankaraya taşımak .
      • Ali rıza paşaya güven oyu verilmemesini .
      • Misak- ı Milli için kabul oyu istemiştir .
    • Mecliste Padişahın hazırladığı okuma metnini içişleri bakanı Damat Şerif Paşa okumuştur
    • Bazı üyelerin mebuslar meclisinde bulunamamaları sebebiyle meclis 10 gün sonra tekrar toplanmış ve Celalettin arif meclis başkanı seçilmiştir
      • Son Osmanlı mebusan meclisi başkanı Celalettin arif olmuştur.
      • Reşat hikmet’in ölümü üzerine Celalettin arif geçmiştir.
    • Mecliste oluşturulan gizli metin Edirne milletvekili şeref bey tarafından duyurulmuştur
    • Mecliste sadece Misak-ı milli kabul edilmiştir ( Kara BORSA ) ( millet egemenliğinden bahsedilmemiştir ) .
      • Kapitülasyonlar kaldırılacak
        • Siyasi , mali her türlü kısıtlamalar kaldırılacaktır.
      • Boğazlar
        • İstanbulun güvenliği sağlandıktan sonra boğazlar dünya ticaretine açılacaktır .
      • Osmanlı borçları
        • Borçlar bağımsızlığa ters düşmeyecek şekilde ödenecektir.
        • Ayrılan ülkeler kendi borçlarını kendileri ödeyecektir.
      • Referandum
        • Elviye-i selase ( kars , Ardahan , batum ) de halk oyuna başvurulacak
        • Batı Trakya halk oyuna başvurulacak
        • Arap memleketler halk oyuna başvurulacak
      • Sınırlar
        • Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
        • Erzurum kongresinde aynen kabul edilmiştir.
      • Azınlık
        • Komşu ülkelerde Müslümanlara verilen haklar sınırlar içinde de aynı şekilde verilecek ( kısas ) .
      • Lozan anlaşmasının temel müzakere konuları olmuştur.
      • Mecliste felah-ı vatan grubu üyelerince onaylanmıştır ( misak-ı milli ) .
        • Başkanı rauf orbay’dır.
      • İstanbulun işgaliyle Mebusan Meclisi dağıtılmıştır ( 16 mart 1920 ) .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir