Osmanlı Merkez Teşkilatı

18 Ocak 2018 guven 0

OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI SARAY HÜKÜMDAR DİVAN-I HUMAYUN 1. SARAY Saray ; birun , haremi humayun ve enderundan oluşur. Sarayın personel ve yönetimine veziriazamdan bağımsız kapıağası […]

Kast Sistemi Nedir ?

3 Ocak 2018 guven 0

 KAST SİSTEMİ Belirli bir soydan gelenlerin kapalı bir grupta tutulduğu sistemdir . Bu sistem hindistanda ortaya çıkmıştır . Ari ırkı kendi soyunu konumunu korumak amacıyla […]

Osmanlı Tarihine Giriş Kavramlar

3 Ocak 2018 guven 0

Fütüvvet : cömertlik üzerine kurulmuş dini özellikte esnaf teşkilatıdır. Amanname : gayrimüslimlerin güvenlik içinde olduklarını bildiren belge Hirfet : küçük el sanatlarına verilen genel isim […]

Avrupa Tarihi Notlar

2 Ocak 2018 guven 0

Top ilk defa YÜZYIL savaşlarında İngiltere tarafından kullanılmıştır Kresy savaşlarında kullanıldı . Adam Smith ”iktisadın kurucusu ” sayılır Merkantalizme göre bir ülke ne kadar çok […]

İlk Çağ Uygarlıkları Not 2

25 Kasım 2017 guven 0

Belli başlı savaşlar Maraton savaşları : persler- yunanlılar Kızılırmak savaşı : Lidya – med İssos savaşı : İskender – pers Granikos savaşı : İskender – […]

Kavramlar ( İlk Çağ Uygarlıkları )

21 Kasım 2017 guven 0

MENHİR : Tarih öncesi dönemlere ait kaba yontu tekniğiyle işlenmiş dikili taşlardır HÖYÜK : Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin zamanla üst üste yığılması ile topraktan oluşan […]

İlk Çağ Uygarlıkları Not 1

20 Kasım 2017 guven 0

İlk süreli yayınlar roma döneminde acta puplica denilen taş veya metal üzerine yazılan duvar gazetleridir Gece gögünün en büyük yıldızı Sirius’tur ( mısırlarda ) Güneş […]

Tarihe Yardımcı Bilimler

20 Kasım 2017 guven 0

COĞRAFYA : İnsanlar ve yer ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır ARKEOLOJİ : Kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihi yapıtları kültürel , sanatsal ve […]

Tarih Yazıcılığı Çeşitleri

19 Kasım 2017 guven 0

A) HİKAYECİ ( öykücü) TARİH – Amaç tarih okumayı sevdirmektir. – neden sonuç ilişkisi yer ve zamana bağlı kalmadan yazılan tarihlerdir. – başlangıçta ağızdan ağza […]