A'dan Z'ye

Kız kalesi

Efsanelerde yerini alan bu yapının konusunu vaktiyle krallığın biricik kızı ve yılan hikayesi oluşturur. Dönemin kralı birgün falcıya inanır ve kızını korumak amacıyla bu yapıyı inşa eder. Hikayeye göre falda sevgili kızının  bir yılan tarafından zehirlenerek öleceğini öğrenir. Fala inanan kral kızını korumak için denizin yaklaşık 600 metre ilerisine korunaklı …

Anasayfa

Uzuncaburç

Helenizm kültürünün bir sonucu olarak ortaya çıkan bu antik yapı başlangıçta  olba territoriumu ‘nun ibadet yeri olarak kullanılmıştır. Romalılar zamanında imparator vespesianus döneminde olba ‘ dan ayrılmış diokaesar adıyla imparatorluktan yarı bagımsız özerk hatta kendi adina para basan bir kent konumuna gelmiştir. Antik isminin türkçe karşılığı tanrı kent olan bu …